28.9.16

Τι αλλαγές φέρνει το πολυνομοσχέδιοΜε 152 ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ψηφίστηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή, επί της αρχής, το νομοσχέδιο με τις επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Να σημειωθεί ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση -ΝΔ, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων- καταψήφισε με 141 ψήφους.

Τι περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιοΤο νέο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων, οι οποίες ήταν απαραίτητο να θεσπιστούν για να εκταμιευθεί η επόμενη δόση ύψους 2,8 δις ευρώ. Μεταξύ άλλων φέρνει αλλαγές στο ασφαλιστικό και το ενεργειακό τοπίο, προσδιορίζει την ένταξη ΔΕΚΟ στο υπερταμείο και προβλέπει ανακατατάξεις στις διοικήσεις των τραπεζών. 

Αναλυτικά, στο υπερταμείο περνούν έξι ΔΕΚΟ:

  • ΕΥΑΘ
  • Αττικό Μετρό
  • Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
  • ΕΛΒΟ,
  • ΔΕΗ/ΑΔΜΗΕ και
  • ΕΥΔΑΠ.
Ειδικά για την ΕΛΒΟ ορίζεται ότι η εν λόγω μεταβίβαση των μετοχών της δεν επηρεάζει την ειδική εκκαθάριση υπό την οποία έχει τεθεί και που συνεχίζεται με τους ίδιους όρους και συμφωνίες έως την περάτωσή της.

Ασφαλιστικό
Την ίδια ώρα, περιλαμβάνονται αλλαγές στο ασφαλιστικό, σύμφωνα με τις οποίες οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων σε περιοχές με κάτω από 2.000 κατοίκους θα κληθούν να πληρώσουν για κύρια ασφάλιση και υγεία εισφορές 26,95% επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματός τους.
Το νέο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων, που ήταν απαραίτητο να θεσπιστούν για να εκταμιευθεί η επόμενη δόση ύψους 2,8 δις ευρώ​
Αναπροσαρμόζεται ακόμη το ύψος της έκπτωσης που παρέχεται σε περίπτωση εξαγοράς ετών ασφάλισης με εφάπαξ καταβολή στο 2% για κάθε έτος εξαγοράς (αντί του 15% επί του συνολικού ποσού που ισχύει). Παράλληλα, αυξάνονται οι εισφορές υγείας για όλους τους αγρότες αλλά και τους νέους επιστήμονες, ενώ από 1η Ιανουαρίου η εισφορά θα καθοριστεί στο 6,95% επί του εισοδήματός τους.
Καταργείται επίσης διάταξη που προβλέπει την καταβολή μειωμένων εισφορών για υγειονομική περίθαλψη για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης των υπαγομένων στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) κ.λπ. και την καταβολή της διαφοράς (σε σχέση με τις κανονικές εισφορές) σε μεταγενέστερο χρόνο (βλ. άρθρο 39 παρ. 2 ν. 4387/2016). Επιπλέον, μειώνεται η έκπτωση 15% που προβλέφθηκε στον προϋφιστάμενο νόμο για όσους εξαγοράζουν εφάπαξ πλασματικά έτη ασφάλισης.

Αγορά ενέργειας
Όσον αφορά στην αγορά ενέργειας, οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν τη δημιουργία νέων αγορών εργασίας που θα επιτρέπουν σε προμηθευτές και παραγωγούς καλύτερο προγραμματισμό και διαχείριση του ρίσκου, με στόχο την ανταγωνιστικότερη λειτουργία του συστήματος και την επίτευξη καλύτερων τιμών για τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα δημιουργούνται:

  • Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  • Αγορά Επόμενης Ημέρας, στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης την επόμενη ημέρα.
  • Ενδοημερήσια Αγορά στην οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Εντολών Συναλλαγών στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και αφορούν στην Ημέρα Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης.
  • Αγορά εξισορρόπησης με την οποία εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες εφεδρείες ισχύος.
Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των εργαζομένων στις Εταιρείες Παροχής Αερίου, οι οποίες σύμφωνα με ρυθμίσεις που έχουν ήδη ψηφιστεί πρέπει να διαχωρίσουν τις δραστηριότητες των δικτύων από την εμπορία και προβλέπεται ότι για διάστημα 5 ετών από την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου προμήθειας ή διανομής, οι υφιστάμενες ή νέες εταιρείες που θα ιδρυθούν δεν θα μπορούν να απολύσουν προσωπικό που προέρχεται από τις υφιστάμενες ΕΠΑ ή τη ΔΕΠΑ.

Ρυθμίζονται, επίσης, λεπτομέρειες για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, ενώ για τα τέλη του ΔΕΣΦΑ ορίζεται ότι η χρονική περίοδος στην οποία θα κατανεμηθεί η είσπραξη της διαφοράς που οφείλεται στην εταιρεία για τα έτη 2006 - 2015 θα καθοριστεί από τη ΡΑΕ (προηγούμενη ρύθμιση που καταργείται προέβλεπε την κατανομή της οφειλής σε 40 χρόνια).


Σιδηροδρομικές μεταφορές
Στο ειδικό κεφάλαιο του Υπουργείου Μεταφορών ορίζεται ότι η ΓΑΙΟΣΕ συνάπτει σύμβαση εκμίσθωσης διάρκειας 10 ετών για τροχαίο υλικό με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., από αναλογία μισθωμάτων έτους 2014, μισθώματα 2015 και αναλογία μισθωμάτων του έτους 2016 της προαναφερόμενης σύμβασης εκμίσθωσης με τον ΟΣΕ, των οποίων η καταβολή καθυστερεί πλέον της οριζόμενης προθεσμίας, εισπράττονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), με ανάλογη εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.

Το μέρος των μισθωμάτων, τα οποία εισπράττονται κατά τα ανωτέρω από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., μετά την αφαίρεση της διαχειριστικής αμοιβής, διατηρείται σε ειδικό αποθεματικό και προορίζεται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος διαχείρισης τροχαίου υλικού και των εργασιών συντήρησης αυτού.

Τέλος, επιτρέπεται, κατά την εκτέλεση των συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, η εκχώρηση από το Δημόσιο απαιτήσεων των παρόχων από τις συμβάσεις αυτές με τη σύναψη ειδικότερων συμφωνιών μεταξύ των παρόχων, ως εκχωρητών, και του Δημοσίου, του ΟΣΕ Α.Ε. ή της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως εκδοχέων, για την εξόφληση οφειλών προς τους ανωτέρω φορείς (μισθώματα από συμβάσεις μίσθωσης μονάδων τροχαίου υλικού, αμοιβές για παροχή υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού κ.λπ.).


zougla