1.9.16

Πρόταση...!


Δεν κλείνετε όλα τα κανάλια και να επανιδρύσετε την Υ.ΕΝ.Ε.Δ , να βρούμε την ησυχία μας;


Ο ...χουντικός