8.6.16

ΑΙΣΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ :" Ο γάιδαρος που κουβαλούσε αλάτι". -Δίδαγμα-

     
Μια φορά και έναν καιρό, ένας πραματευτής αγόραζε διάφορα πράγματα, τα μετέφερε με το γαϊδούρι του και τα μεταπουλούσε. Έτσι, μιά φορά βρήκε σε καλή τιμή αλάτι, φόρτωσε μπόλικο στον γάιδαρο, και πήγαινε να το πουλήσει. Καθώς περνούσαν όμως απο ένα ποτάμι, γλίστρησε ο γάιδαρος, έπεσε στο ρέμα, και μέχρι να ξανασηκωθεί, πολύ απο το αλάτι είχε λιώσει, οπότε το φορτίο ελάφρυνε και ο γάιδαρος βάδιζε ξεκούραστα.
    Ύστερα το αφεντικό του αγόρασε περισσότερο αλάτι και φόρτωσε στον γάιδαρο. Ο γάιδαρος είχε μάθει το κόλπο, και τώρα όταν περνούσαν ξανά απο το ποτάμι έκανε οτι τάχα γλίστρησε και ξανάπεσε στο νερό, οπότε πάλι έλιωσε ένα μέρος απο το αλάτι και ελάφρυνε το φορτίο του.
  
  Την επόμενη φορά, ο πραματευτής βρήκε σφουγγάρια, τα φόρτωσε στο γάιδαρο και πήγαινε να τα πουλήσει. Σάν περνούσαν και πάλι απο το ποτάμι, ο γάιδαρος σκέφθηκε να ξανακάνει το κόλπο του, παρόλο που αυτήν τη φορά το φορτίο με τα σφουγγάρια ήταν ελαφρύ. Ξαναγλίστρησε επίτηδες , έπεσε στο νερό, και μέχρι να ξανασηκωθεί τα σφουγγάρια ρουφήξανε νερό και γίνανε βαριά και ασήκωτα, ενώ πρώτα ήταν ελαφρά.
    Και έτσι ο γάιδαρος μη μπορώντας να αντέξει το βάρος των μουσκεμένων σφουγγαριών, έμεινε στον πάτο και πνίγηκε.
_____________________________________
Ὄνος ἅλας βαστάζων
    Μικρέμπορός τις ὄνον ἔχων εὐώνους ἅλας ἠγόρασε καὶ σφοδρῶς τὸν ὄνον ἐφόρτωσεν.
    Ὁ δὲ ὄνος ἄκων ὀλισθήσας εἰς ὕδωρ ἔπεσε, καὶ, λυθέντων τῶν ἁλῶν, ἠλαφρύνθη, εὐκόλως δὲ ἠγέρθη καὶ περιεπάτει ἀκόπως.
    Ὁ δὲ ἔμπορος πάλιν ἑτέρους ἦλθεν ἀγοράσων καὶ πλεῖον ἢ πρότερον τὸν ὄνον φορτώσας ἦγεν.
   Ὁ δὲ πάλιν ἑκὼν εἰς τὸ ῥεῖθρον πεσὼν ἠλαφρύνθη.
   Ὁ δὲ ἔμπορος τέχνην ἑτέραν νοήσας σπόγγους ὠνησάμενος πεφορτώκεν τὸν ὄνον.
   Ὁ δὲ ὄνος, ὡς προσῆλθε τῷ ῥείθρῳ, ἑκὼν κατέπεσε· συνέβη δὲ αὐτὸν τῶν σπόγγων ἀνασπασάντων τὸ ὕδωρ μὴ δυνάμενον ἐξανίστασθαι ἐν τούτῳ ἀποπνιγῆναι
Ο ΜΥΘΟΣ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ…
οὕτω καὶ τῶν ἀνθρώπων ἔνιοι διὰ τὰς ἰδίας ἐπινοίας λανθάνουσιν εἰς συμφορὰς ἑαυτοὺς ἐμβάλλοντες.


Ελεύθερη απόδοση. Ανδρέας Μελεζιάδης
http://roykoymoykoy.blogspot.gr/
____________________________________________________

ΔΙΔΑΓΜΑ:

Να προσέχουν όσοι πολιτικοί που εξαπατούν το λαό με ψεύτικες υποσχέσεις, γιατί θα έχουν τη τύχη του (συνάδελφού τους)  γαϊδάρου...!
Juan