8.5.16

Χιμάρα: Η αλβανική Κυβέρνηση προχωρά στην ακύρωση των τίτλων ιδιοκτησίας ελληνικών οικογενειών στις Δρυμάδες

Στην ακύρωση των τίτλων ιδιοκτησίας 123 ελληνικών οικογενειών στο χωριό Δρυμάδες θα προχωρήσει η αλβανική Κυβέρνηση, σύμφωνα με δήλωση που έκανε η νομάρχης Αυλώνας Etjona Hoxha σε σχετική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαϊου στις Δρυμάδες. Στη συνάντηση μετείχαν, εκτός από τη νομάρχη, ο δήμαρχος Χιμάρας Γιώργος Γκόρος, η βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Mira Shehu, ο δημογέροντας των Δρυμάδων Αλέκο Μάρκο και ορισμένοι κάτοικοι του χωριού.


Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας ακύρωσης των τίτλων ιδιοκτησίας κατ' επιταγή της σχετικής νομοθεσίας που προβλέπει συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους αλλά από τις 123 οικογένειες μετείχαν λιγότεροι από 20 κάτοικοι του χωριού καθώς η οργάνωση της συνάντησης δεν κοινοποιήθηκε πουθενά παρά μόνο επιλεκτικά.
Το κλίμα στη συνάντηση, πάντως, ήταν τεταμένο, παρότι στην πλειοψηφία τους μετείχαν υποστηρικτές και ψηφοφόροι του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Οι τελευταίοι τόνισαν στο δήμαρχο ότι από την απόφαση αυτή πλήττονται και ψηφοφόροι του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο Γκόρος από τη μεριά του τους διαβεβαίωσε πως "το θέμα θα λυθεί πολιτικά" και "θα φροντίσει ο ίδιος προσωπικά γι' αυτούς".
Ο δημογέροντας του χωριού, Αλέκο Μάρκο, που είναι και πρόεδρος της τοπικής επιτροπής Αγροτικής Γης και θα κληθεί να υπογράψει την αρχική απόφαση ακύρωσης των τίτλων ιδιοκτησίας δεν μίλησε και περιορίστηκε να προσφέρει καφέ και αναψυκτικά στους παρευρισκόμενους καθώς η συνάντηση έγινε στο μαγαζί του.
Efenpress: Ησυχία! Η Ελλάδα κοιμάται.....