4.5.16

Από τρύπα βγήκαν τα σκυλιά και κατασπάραξαν τον 5χρονο


 Σκυλιά σαν αυτά, που η διατροφή και η διατήρησή τους γενικά απαιτεί μεγάλο χρηματικό ποσό, θα πρέπει να θεωρούνται τεκμήριο και να φορολογούνται όπως ένα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητο, ώστε να αποτρέπεται η κατοχή τους, δεδομένης και της επικινδυνότητάς τους.