29.4.16

Ε Υ Χ Ε Σ που λάβαμε για το Πάσχα:

.
               Φιλικά
        Μάρκου Θωμάς

PROMOTION COMPUTERS AE
Δελφών 4-6, tel 2310.86.87.88( 6 Γραμμές)                                                            
Θεσ/νικη ΤΚ.54640