24.3.16

Η Κύπρος δίνει νέες άδειες στα οικόπεδα της ΑΟΖ

Προκηρύχθηκε σήμερα, επίσημα, από το υπουργείο Ενέργειας, μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ο Γ’ Γύρος Αδειοδότησης για υδρογονάνθρακες στην κυπριακή ΑΟΖ.
 Σύμφωνα με την προκήρυξη θα δοθούν άδειες για έρευνα και εκμετάλλευση τριών τεμαχίων, συγκεκριμένα των 6, 8 και 10. Πρόκειται για τα τεμάχια που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μετά την ανακάλυψη του «Ζοr» στην ΑΟΖ της Αιγύπτου και τη νέα γεωλογική ερμηνεία σε σχέση με τα κοιτάσματα, που συνδέονται με τη δημιουργία του υποθαλάσσιου όρους του «Ερατοσθένη».

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 21 Ιουνίου.Τα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων είναι τα εξής:
α) Οι τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες των αιτούντων.
β) Οι τρόποι με τους οποίους ο αιτών προτίθεται να εκτελέσει τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην άδεια.
γ) Τα οικονομικά ανταλλάγματα που προσφέρει ο αιτών, προκειμένου να λάβει την άδεια.
δ) Τυχόν έλλειψη αποτελεσματικότητας και ευθύνης που επέδειξε ο αιτών στο πλαίσιο προηγούμενης άδειας ή εξουσιοδότησης, οποιασδήποτε μορφής, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ/militaire.gr