15.2.16

Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣ: Ὁ πεθερόπληκτο


Ἕνας νεαρὸς δικηγόρος ἀναζητεῖ διέξοδο στὴν ποίησι , γιὰ νὰ ἀντέξῃ τὴ γκρίνια τῆς πεθερᾶς του καὶ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦν ἡ γυναῖκα του καὶ ἡ οἰκιακὴ βοηθός. Ὅταν ἀναλαμβάνει μιὰ ὑπόθεσι διαζυγίου, στὴν ὁποία ἡ πεθερὰ εὐθύνεται γιὰ τὸ χωρισμὸ τῆς κόρης της, χάνει τὴν ψυχραιμία του, φέρνοντας στὸ μυαλό του τὰ δικά του προβλήματα , καὶ ἀπό συνήγορος, μετατρέπεται σὲ κατήγορο, με ἀποτέλεσμα νὰ τὸν κλείσουν σὲ κλινική. Κατὰ τύχη, ἕνας μουσικὸς θὰ ἀνακαλύψεῃ τοὺς στίχους του, οἱ ὁποῖοι θὰ μελοποιηθοῦν ἀπὸ τὸν Γιῶργο Ζαμπέτα καὶ θὰ γίνουν επιτυχημένα τραγούδια , ὅπως τὸ «ὁ πεθερόπληκτος». Ἡ πεθερά του θὰ βρῇ καινούργιο σύζυγο καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ θὰ ἀλλάξῃ πρὸς τὸ καλύτερο τὴ ζωὴ τοῦ ταλαιπωρημένου δικηγόρου.