11.1.16

Μνημονιακή υποχρέωση η Λίστα Χειρουργείου;

Σοφία Βούλτεψη

Και κάπου εκεί στο περίφημο και αλήστου μνήμης «παράλληλο πρόγραμμα», υπό τον γενικό τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργίας δημοσίου συστήματος υγείας – προστασία δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας», υπάρχει και το άρθρο 82, το επιγραφόμενο «Λίστα χειρουργείου»!
Εκεί αναφέρεται: Για τη διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και του ΝΔ 2592/1953, στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και Τμήματα, καθιερώνεται η Λίστα Χειρουργείου.

 
Βασικοί όροι για την κατάρτισή της αποτελούν η κατόπιν ιατρικής τεκμηρίωσης αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου και της δυνατότητας χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή, από ειδικευμένους γιατρούς των ΤΕΠ, των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και των Νοσηλευτικών Τμημάτων των παραπάνω φορέων, καθώς και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Με την κατάρτιση της Λίστας Χειρουργείου ενημερώνεται πάραυτα ο ασθενής για την ημερομηνία επέμβασης.  Από τη Λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία έχουν άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Με απόφαση του υπουργείου Υγείας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης της Λίστας Χειρουργείου, οργάνωσης και βέλτιστης λειτουργίας της για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια».
«Πολύ ωραία!», θα αναφωνήσει κάποιος. «Να μπει τέρμα και στη διαπλοκή με τη σειρά των χειρουργείων!».
Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν βρίσκεται εκεί! 
Βρίσκεται στο γεγονός ότι η Λίστα Χειρουργείου αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας! 
Δηλαδή, η κυβέρνηση πήρε μια μνημονιακή υποχρέωση και την μετέτρεψε σε «παράλληλο πρόγραμμα»! 
Αλλά ούτε εκεί βρίσκεται η ουσία του προβλήματος – από ψέματα και κόλπα και προπαγάνδα άλλο τίποτε η κυβέρνηση. 
Το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι περιμέναμε να έλθει η τρόικα στην Ελλάδα, να διαπιστώσει το πρόβλημα και να εντάξει τη λύση του στο μνημόνιο! 
Και βέβαια, υπάρχουν και άλλα προβλήματα, τα οποία γνωρίζουν καλά και τα ζουν οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας – όπως ότι για να μπεις στο χειρουργείο πρέπει προηγουμένως να υπάρχει κρεββάτι στο νοσοκομείο.
Αλλά και πάλι: Μνημονιακή υποχρέωση η Λίστα Χειρουργείου;