10.12.15

Διάλειμμα, με ένα καταπληκτικό βίντεο!!!Από τους συνεργάτες μας στη Γαλλία :Michel-Nelly Brisemure