2.11.15

Ολλανδία: Παράνομοι μετανάστες που παριστάνουν τους πρόσφυγες, με πανάκριβα τηλέφωνα και χαρτονομίσματα των 500 ευρώ


Παίρνουν τις θέσεις και πολλές φορές τις ζωές των πραγματικών προσφύγων. Χρησιμοποιούν τους πρόσφυγες ως ανθρώπινες ασπίδες και ξαφνικά βρίσκονται με χαρτονομίσματα των 200 ακόμα και 500 ευρώ στην τσέπη.

 Κανείς όμως δεν ασχολείται για να εντοπίσει την πηγή αυτών των χρημάτων που οι περισσότεροι πολίτες δεν τα βλέπουν ούτε σε φωτογραφία. 

http://greeknation.blogspot.gr/