24.10.15

...Διαφημιστικό διάλειμμα!Τρέξτε να αγοράσετε ομόλογα με "την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου" !!!(Όπου χρειαστεί βάλτε Beep στον ήχο...)