28.10.15

Έγγραφο Καμμένου προς υπουργείο Οικονομικών: "Όχι άλλες περικοπές στους στρατιωτικούς"


Με έγγραφο προς το υπουργείο Οικονομικών ,που υπογράφει ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος,”εκτιμάται ότι επ’ ουδενί λόγο δεν θα πρέπει να επέλθει περαιτέρω μελλοντική περικοπή των στρατιωτικών συντάξεων” και επισημαίνει ότι “για θέματα στρατιωτικών συντάξεων αρμόδιο είναι το Υπ. Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 73 του Συντάγματος της Ελλάδος ωστόσο στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της Πολιτείας με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις το ΥΠΕΘΑ υπέβαλε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης προς το Υπ. Οικονομικών προκειμένου αποκατασταθούν οι στρατιωτικοί στο ύψος των αποδοχών τους που ελάμβαναν την 31/07/2012 (προ του ν.4093/12) και θα απαλύνει τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στους στρατιωτικούς συνταξιούχους όπως ενδελεχώς αναπτύχθηκαν”.


Ο ΥΕΘΑ εισηγείται “πέραν της αποφυγής της οιασδήποτε νέας επιβάρυνσης στους στρατιωτικούς συνταξιούχους, να υιοθετηθεί και η δυνατότητα απαλλαγής των στρατιωτικών συνταξιούχων από τις κρατήσεις 5%- 10%-15%-20% του ν.4093/12 προκειμένου αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα”. 

Όλο το έγγραφο Καμμένου ΕΔΩ


Μένει να δούμε τι θα κάνει το υπουργείο Οικονομικών το οποίο διαχρονικά έχει αποδείξει ότι δεν είναι “υπάκουο” σ΄ όσα του λέει το ΥΠΕΘΑ.

onalert