21.3.20

Βίντεο με ηχητικό μήνυμα της Ελληνικής Αστυνομίας για αποφυγή συνωστισμού & μετάδοσης του κορωνοϊού