11.2.19

"Μικρασιατική καταστροφή και η Γερμανική ανάμιξη - Όλη η αλήθεια"

Δείτε το βίντεο 5λεπτά!!!
"Μικρασιατική καταστροφή και η Γερμανική ανάμιξη - Όλη η αλήθεια"
Συγχωρούμε τους άσπονδους εχθρούς μας μέχρι σήμερα Γερμανούς... αλλά δεν λησμονούμε!!!