27.6.24

Να σταυρώνουμε τα πάντα, στην καθημερινότητά μας

 

 Του συνεργάτου μας Θεολόγου-Φιλολόγου κ. Δημ. Λυκούδη