9.5.24

Ιωάννης Μάζης: Μηνυμα Ερντογάν: Υποκλίνονται, υποτάσσονται και μου δηλώνουν τα σέβη τους !

 


 
Ιωάννης Μάζης: Η ιστορία θα δικάσει για τη μετατροπή της μονής της Χώρας σε
 τζαμί. 
Σουλτανικό μήνυμα Ερντογάν προς τη Δύση: Έρχονται, υποκλίνονται, υπο-
τάσσονται και μου δηλώνουν τα σέβη τους.