4.4.24

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ - (Τυχόν ομοιότητες, δεν είναι τυχαίες...)
 
( Από το περιοδικό " η Δράση μας"  - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ  τηλ. 2310212659 )