25.4.24

Πως 79 χρόνια μετά από το τέλος του πολέμου, φθάσαμε στον ακήρυκτο Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο-Γ.Ρωμανός

 

(Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό κ. Αθαν. Καραντζίκο)