20.4.24

6 Ιουνίου 1944, D-Day, Operation Overlord