2.3.24

Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ


Οι καθημερινές "Διπλωματικές" ενέργειες και δηλώσεις πολιτικής στο Κυπριακό, δείχνουν δυστυχώς ότι το χρυσοπράσινο φύλλο της Ανατολικής Μεσογείου, η μικρή αλλά συνάμα μεγάλη Κύπρος μας ως κυριαρχικά ισότιμο Κράτος Μέλος του ΟΗΕ που είναι, παρασύρεται από κύμματα προς το άγνωστο χωρίς μάλιστα ελπίδα. Η Αδούλωτη Κερύνεια αμησυχεί σοβαρά από τις εξελίσεις όπως διαμορφώνονται και απέστειλε σχετικό υπόμνημα προς τον πρόεδρο της δημοκρατίας και τους Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, προειδοποιώντας, για ακόμη μια φορά, για τους κινδύνους.
Το υπόμνημά μας το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να προβληματίσει τον καθένα μας και όλοι μαζί να συμβάλουμε προς την κατεύθυνση που εισηγούμαστε, είναι το ακόλουθο: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια