14.3.24

Γιάννης Μπαλτζώης, Οι εξελίξεις στην Ουκρανία, η Ελληνική βοήθεια και το μεγάλο πρόβλημα