15.1.24

Γιώργος Φίλης: Η Ελλάδα χρειάζεται & ναυτικό ανοιχτής θαλάσσης & UAV/Drones & πλέγμα όπλων σε νησιά

 

(Αναρτήθηκε από το συνεργάτη μας κ. Μιχάλη Τσολάκη)