2.1.24

Όταν απουσιάζει η ειρήνη από την καρδιά - του συνεργάτου μας Θεολόγου-Φιλολόγου κ. Δημ. Λυκούδη