19.1.24

«Το κρίμα πάνω σας γι' αυτό που θα συμβεί!» - Δημήτρης ΝατσιόςΑναρτήθηκε από το συνεργάτη μας Στρατηγό κ. Αθαν. Καραντζίκο