6.1.24

Σάββας Καλεντερίδης: Θανάσιμος κίνδυνος για τα νησιά μας – Μεθοδεύεται η αποστρατιωτικοποίησή τους