30.1.24

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

                                                                      
      Η σύγχρονη παιδαγωγική αναμφιβόλως βοηθά, αλλά δεν μπορεί δυστυχώς να λύσει ριζικά τα σύγχρονα προβλήματα της αγωγής. Και δεν μπορεί, διότι αγνοεί ή παραθεωρεί κάποια μεγέθη Πνευματικών διαστάσεων, όπως είναι οι θαυμαστές αλλοιώσεις που μπορούν να επιφέρουν στην ψυχή του παιδιού η μετάνοια, η Θεία Χάρη και οι προσευχές των γονιών και των δασκάλων του. 

Με άλλα λόγια, η σύγχρονη παιδαγωγική αδυνατεί να επιλύσει επιτυχώς τα σημερινά προβλήματα αγωγής, διότι υποτιμά και προσπερνά αδιάφορα την φωτισμένη βάση των θεωρήσεων των Τριών Ιεραρχών , η οποία διατυπώνεται δια στόματος Ιερού Χρυσοστόμου ως εξής : «η Παιδεία μετάληψις αγιότητος εστί»                                                                                               

 Φ.Μ.