29.1.24

† 27/01/1974: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ


«Νεκρός ο Διγενής. Είχομεν πιστεύσει σχεδόν ότι ήτο αθάνατος. Η μεγαλωσύνη του μας έκαμε να λησμονήσωμεν, ότι ακόμη και ως Διγενής υπέκειτο εις την μοίραν των ανθρώπων.. Έπεσεν ο Δρυς. Και το Έθνος των Ελλήνων έμεινε ορφανόν.»

Πηγή: i-epikaira.blogspot.com