16.12.23

Να υπομένουμε και ν' αγαπάμε, γι' αυτό ήρθαμε στον κόσμο. Του συνεργάτου μ,ας Θεολόγου- Φιλολόγου κ. Δημ. Λυκούδη