13.12.23

Απαξίωση Συντάγματος- Δικαιοσύνης και ελεγχόμενη ενημέρωση, καταστρέφουν τη χώρα-

 Κ.Στρατηλάτης


Αναρτήθηκε από το Στρατηγό κ. Αθαν. Καραντζίκο