22.10.23

ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ (της Ιεράς Αποκάλυψης)

 


ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ (της Ιεράς Αποκάλυψης), έχει αριθμό ανθρώπου, που είναι ο αριθμός ΧΞS (600+60+6) (666). Ιδού η μαθηματική απόδειξη!

Γράφει : Ο Αθανάσιος Τσόκας

             Μαθηματικός-Ερευνητής

(Το άρθρο μου αυτό, το αφιερώνω, στον ιδιαίτερο συνάδελφο μου, Μαθηματικό κο Βασίλη Γεωργίου, ο οποίος αμφισβητεί τα γραφόμενα από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, Στην Ιερά Αποκάλυψη Του)

Φίλοι μου Αγαπημένοι!

Στην αρχή του 13ου κεφαλαίου της Ιεράς Αποκάλυψης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας μιλάει για ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ, με τα 10 κέρατα και τα 7 κεφάλια!.

Και στο 18ο στίχο του ιδίου κεφαλαίου, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει επί λέξει τα εξής :

<<Εκείνος που έχει νόηση ας λογαριάσει τον αριθμό του μεγάλου θηρίου. Είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός του είναι ΧΞS (666)>>.

Μετά απ' αυτή την προτροπή Του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ας προχωρήσουμε, Φίλοι μου Αγαπημένοι, στον υπολογισμό ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ του μεγάλου θηρίου!.

Σας υπενθυμίζω ότι, το κάθε γράμμα της Θεόπνευστης Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας μας, σύμφωνα με το Θεϊκό Αρχαίο μας Σύστημα Αρίθμησης, αντιστοιχεί σε ένα και μόνο (φυσικό) αριθμό!.

Έτσι, αφού κάθε γράμμα μιας λέξης (ή μιας φράσης) (γραμμένης στα Αρχαία Ελληνικά)) αντιστοιχεί σε ένα και μοναδικό φυσικό αριθμό, τότε κάθε λέξη ή κάθε φράση της Θεόπνευστης Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, έχει ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ, που τον βρίσκουμε, προσθέτοντας τους αντίστοιχους αριθμούς των γραμμάτων της!.

Κατά συνέπεια και η φράση : ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ (της Αποκάλυψης Του Ευαγγελιστή Ιωάννη), θα έχει ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ!. Το οποίο μπορούμε να βρούμε, αρκεί να προσθέσουμε τους αντίστοιχους αριθμούς των γραμμάτων της!.

Πάμε λοιπόν!.

Τα γράμματα της φράσης : ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ είναι 12, τα εξής :

Τ, Ο, Μ, Ε, Γ, Α, Θ, Η, Ρ, Ι, Ο, Ν.

Αυτά τα 12 γράμματα, αντιστοιχούν στους παρακάτω αριθμούς, (σύμφωνα με το Θεϊκό Αρχαίο μας σύστημα αρίθμησης)

Τ=300, Ο=70, Μ=40, Ε=5, Γ=3, Α=1, Θ=9, Η=8, Ρ=100, Ι=10, Ο=70, Ν=50.

Προσθέτουμε τώρα αυτούς τους αριθμούς, για να βρούμε η φράση : ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ, ποιόν ΑΡΙΘΜΟ έχει!.

300+70+40+5+3+1+9+8+100+10+70+50=

       370+40+5+3+1+9+8+100+10+70+50=

              410+5+3+1+9+8+100+10+70+50=

                  415 +3+1+9+8+100+10+70+50=

                        418+1+9+8+100+10+70+50=

                             419+9+8+100+10+70+50=

                                  428+8+100+10+70+50=

                                       436+100+10+70+50=

                                                536+10+70+50=

                                                       546+70+50=

                                                              616+50=666!!!!!!!!!!!!!

Έτσι με μαθηματικό τρόπο επιβεβαιώσαμε ότι έγραψε (περίπου) πριν 2000 έτη, στο 18ο στίχο, του 13ου κεφαλαίου της Αποκάλυψης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης!

Ότι δηλαδή, ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ, έχει ΑΡΙΘΜΟΝ, ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 666!!!

Μετά απ' όλα αυτά, ο αγαπητός φίλος μου, Μαθηματικός, κος Βασίλης Γεωργίου, τι έχει να μας πει?. 

Θα συνεχίσει να αμφισβητεί, τα όσα μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην Ιερά Αποκάλυψη Του?

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΟΚΑΣ