30.9.23

Η ΤΑΙΝΙΑ ΜΑΣ:Σοβιετική μανία | Δράση, Πόλεμος