12.9.23

"Είναι δύσκολο να αποδεχθείς πως... σε αγαπούν! " ( Από τον κ. Δημήτριο Λυκούδη, Θεολόγος, Φιλόλογος, Ιστορικό Υπ. Δρα ΕΚΠΑ)