8.9.23

Ποια συμφέροντα οδηγούν την Ελλάδα σε «διάλογο χωρίς όρους» με την Τουρκία; Αποκαλυπτικός Ν.Μαριάς

 


(Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό κ. Αθαν. Καραντζίκο)