24.9.23

Γιώργος Φίλης, Οι Μαξιμαλιστικές θέσεις της Τουρκίας δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στον διάλογο