1.9.23

Όταν ο Άγιος Νεκτάριος αγκάλιαζε τον Εσταυρωμένο και έκλαιγε με λυγμούς