20.8.23

Τι συμβαίνει με το ρωσικό προξενικό γραφείο στην κατεχόμενη Κύπρο;

 Δημ.Λιάτσος από τον Ιδεοχώρο

(Αναρτήθηκε από το Στρατηγό κ. Αθαν. Καραντζίκο)