3.7.23

Στρατός Ξηράς: Προκήρυξη προγράμματος υποστήριξης των τροχοφόρων οχημάτων HMMWV και VBL
Η Διεύθυνση Προμηθειών της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα υποστήριξης των τροχοφόρων οχημάτων HMMWV (High-mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle) και VBL (Véhicule Blindé Léger). 
Όπως αναφέρει η προκήρυξη κριτήριο της ανάθεσης θα είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίστηκε η 31η Ιουλίου του 2023. Λεπτομέρειες για τον προϋπολογισμό και τη διάρκεια του προγράμματος δεν αναγράφονται στην προκήρυξη. 

Συνολικά, ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) διατηρεί σε υπηρεσία 242 VBL και 681 HMMWV σε διάφορες διαμορφώσεις και για διάφορες αποστολές.

Πηγή: i-epikaira.blogspot.com