19.7.23

Ελληνοτουρκικά: «Έχουμε αποφασίσει να χάσουμε, πάμε σε προγραμματισμένη εκτέλεση»-Γ.Αυφαντής

 


(Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό κ. Αθαν. Καραντζίκο)