1.7.23

Τελικά πόσοι ψηφοφόροι εκλέγουν κυβέρνηση στην Ελλάδα; Ο Γιώργος Ρωμανός απαντά με στοιχεία

 


(Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό κ. Αθαν. Καραντζίκο)