7.6.23

Τουρκία: Οθωμανικές "φαντασιώσεις" Ερντογάν. Η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από τα σύνορα της !!!

 Απάντηση:

Και η Ελλάδα ακόμη μεγαλύτερη .... Η κατεχόμενη γη  της ΜΙκράς Ασίας και της Κύπρου, που καταπατούνται   είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ βάρβαροι κατακτητές.

Χωρίς λόγια. Κάθε χάρτης και χίλιες λέξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 

download.jpg

images.jpg
images.jpgdownload.jpg
ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ - MAGNA  GRECIA.

download.jpg
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ.

download.jpg

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ .

download.jpg

Antonis Antonas