3.6.23

«Με τη λογική του «βρείτε τα» δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε με την Τουρκία»-Δ.Καραϊτίδης