23.6.23

Ο μακαριστός Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης για την ψήφο των Χριστιανών.https://tasthyras.wordpress.com


ΦΜ