4.5.23

«ΣΑΛΠΙΣΜΑ» ΝΕΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ(;) ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


Οι Ελλαδίτες από πάρα πολλών ετών είχαν και έχουν αίσθημα ιδιόκτητης κατοικίας: «Ένα κεραμίδι» δικό σου να «ασφαλίζει» το κεφάλι σου.. Το έντονο αυτό αίσθημα ιδιοκτησίας δε συναντάται τόσο σε άλλους (Ευρωπαϊκούς κλπ. λαούς).

Το σύστημα των στεγαστικών δανείων προ πολλών ετών ήταν αποκλειστικό μόνο στην Εθνική Κτηματική Τράπεζα (ΕΚΤΕ).. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτούσε το κράτος δια της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) η οποία έδινε το ανάλογο ποσό στην ΕΚΤΕ με ανάλογο στόχο εντός της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής της χώρας που είχε προτεραιότητα ο πρωτογενής τομέας.

Η Νομισματική Επιτροπή καθόριζε το ανώτατο ποσό, το επιτόκιο, και τις περιοχές της χώρας (μόνο στην Πρωτεύουσα και στις Ελλαδικές πόλεις, απαγορεύοντας στην επαρχία και στα εξοχικά σπίτια!).

Η ΕΚΤΕ χωρίς δίκτυο Υποκ/των «εξαντλούσε» το μέγιστο ποσό στην Αθήνα και δια της ΕΤΕ (Υποκ/τα) στις πιο μεγάλες επαρχιακές πόλεις αλλά τηρούσε αυστηρά τα κριτήρια χορηγήσεων εις τρόπον ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις εξυπηρετήσεων – εξοφλήσεων των δανείων και έτσι τελείως «μακράν των κόκκινων δανείων».   

Η «είσοδος» των Εμπορικών Τραπεζών στο χώρο των Στεγαστικών Δανείων άλλαξε τους κανόνες του Τραπεζικού -προγράμματος.

Οι κρατικοποιήσεις των Τραπεζών με το άρρωστο κλίμα της «Σοσιαλμανίας» έδιωξε τους ικανούς και άξιους τραπεζίτες (Στρατ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ: Εμπορική, Ιονική κλπ. Τράπεζες 1975), άλλαξε το ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ με κρίσεις Κοινωνίας-Οικονομίας με Διοικήσεις Τραπεζών, ιδιώνυμου ορθολογισμού, ώστε η αποτυχία κρατικοποιήσεων να αναζητήσει (η Πολιτική Εξουσία) την επανιδιωτικοποίηση και πάλι των Τραπεζών (Αείμνηστος άριστος Τραπεζίτης ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ μετά ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΓΚ (ALPHA BANK)  να αγοράσει την Εμπορική από την ΑΓΚΡΙΚΟΛ (AGRICOLE) και την Ιονική.. 

Το κακό όμως για τα στεγαστικά δάνεια, που οδήγησε στο «ΚΟΚΚΙΝΙΣΜΑ», είχε γίνει με παράλογο «ΝΟΜΟ» δήθεν ρυθμίσεις – «σοσιαλιστικού» ώστε να «φορτωθούν» στις συστημικές Τράπεζες και να δημιουργούνται εξωφρενικά – ΠΟΛΙΤΙΚΑ γεγονότα και τη δήθεν αριστερή κομματικά πολιτική «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»! Εξέθρεψαν μαζικά αισθήματα αρνητών – κακοπληρωτών σε βάρος των Τραπεζών.

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ εξαρτάται κυριότερα από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΚΤ) και όχι από την Εσωτερική Πολιτική Εξουσία που θέλει τις Τράπεζες να δείχνουν ένα δήθεν «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ»; Τα επιτόκια καταθέσεων στο (0) ΜΗΔΕΝ. Την «επόμενη μέρα» τα επιτόκια αυξήσεων καλπάζουν  προς τα πάνω στην πολιτική κατά του ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ. Αρνητικές επιδράσεις στο κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των δανειζόμενων–οφειλετών των στεγαστικών δανείων οι οποίοι θα κινούνται μετά βεβαιότητας σε «αχαρτογράφητα» νερά που τα κάνει πιο δύσκολα η «Σειρήνα» των προσκλήσεων: «ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ» - ΤΟ ΣΠΙΤΙ που νομίζουν ότι είναι δικό τους ενώ είναι της ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. Όταν υπάρχει στον ορίζοντα η ΠΟΛΥΚΡΙΣΗ (ΗΘΙΚΗ, ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ & κυριότερα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ τί θα κάνουν οι Τράπεζες που επιδιώκουν κερδοφορία για να επιζήσουν; Το «ΣΑΛΠΙΣΜΑ» για το στεγαστικό δάνειο θέλει πολλή μελέτη-εχεφροσύνη -γνώση και ψυχραιμία για να μην πέσουν τα ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ επί της κεφαλής Οφειλετών και Δανειστών.. Επικίνδυνη περίοδος που προοιωνίζει νέα κατάσταση Κόκκινων Δανείων στα νέα ζευγάρια των, της αστυφιλίας, πόλεων..Με τιμή, 

Βασίλειος Δ. Βασιλειάδης 

Πολιτικός επιστήμων – Οικονομολόγος ΑΠΘ


(αναρτήθηκε από το Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο)