3.4.23

Ο Όσιος Ιάκωβος προσκυνητής στο Ι. Σκήνωμα του Οσ. Ιωάννου του Ρώσου.

 Όταν ο Όσιος Ιάκωβος προσκυνούσε τον Οσ. Ιωάννη τον Ρώσο στο Προκόπι Ευβοίας


του συνεργάτου μας  Θεολόγου- Φιλολόγου Δημητρίου Λυκούδη