2.4.23

Ερμείας ο Αταρνεύς (4ος αιώνας πχ)


Ο Ερμείας[1] γεννήθηκε περίπου στις αρχές του 4ου αιώνα π. Χ., στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας και ήταν δούλος του τραπεζίτη Ευβούλου, ο οποίος έγινε τύραννος των πόλεων Αταρνέως[2] και Άσσου[3]. Την Άσσο την απέσπασε από τον έλεγχο των Περσών το 360 π. Χ.

Ερμείας ο Αταρνεύς – Προσωπογραφία της Νίκης ΑπΤσάφου Λάππαζωγράφου

Ευαγγελία Κ. Λάππα

26 Μαρτίου 2023

 

9k=

Ερείπια του Αταρνέος (Πηγή: wikipedia.org)

 

Οι αρχαίοι ιστορικοί Θεόπομπος και ο Θεόκριτος υποστηρίζουν ότι ο Ερμείας ήταν βάρβαρος, καθώς επίσης και ότι ήταν ευνούχος. Η αρνητική αυτή κριτική, ίσως να οφειλόταν στο γεγονός της ανάληψης της εξουσίας του Αταρνέως, υπό τη μορφή τυραννίδας, από τον Εύβουλο και την απόσπασή του από τον έλεγχο της Χίου. Όντας ο Θεόπομπος και ο Θεόκριτος δύο ιστορικοί από τη Χίο, είναι εμφανές ότι ήταν δυσαρεστημένοι από το παραπάνω γεγονός και τους υπαίτιους του. Ωστόσο οι ισχυρισμοί τους αυτοί δεν είναι αληθείς. Κατ’ αρχάς ο ίδιος ο Θεόπομπος παραδέχεται ότι ο Ερμείας ήταν «χαρίεις και φιλόκαλος» [4], δηλαδή εκλεπτυσμένος και λάτρης του πολιτισμού, κάτι που δεν συνηθιζόταν να αποδίδεται στους βαρβάρους. Επίσης, αναφέροντας ότι η πόλη των Ηλείων διεκήρυξε ολυμπιακή εκεχειρία, προς τιμήν του Ερμεία, ο Θεόπομπος μας επιβεβαιώνει την Ελληνική καταγωγή του[5]. Όσο για την κατηγορία περί ευνούχου, την αναιρεί το γεγονός ότι ο Ερμείας έλαβε ηγετικό αξίωμα, το οποίο δεν ελάμβαναν οι ευνούχοι στην αρχαιότητα.

Ο Ερμείας, μόλις απελευθερώθηκε από δούλος, φοίτησε στην Πλατωνική Ακαδημία στην Αθήνα[6], όπου συνδέθηκε με στενή φιλία με τον Αριστοτέλη.

9k=

Αριστοτέλης (Πηγή: xronos.gr)

 

Εκείνη την εποχή στην Ελλάδα επικρατούσε μια γενική αναταραχή. Στην νότια Ελλάδα, οι πόλεις – κράτη είχαν παρακμάσει, λόγω των εμφυλίων πολέμων και των αντιθέσεων μεταξύ τους. Στην Περσία, οι βασιλείς λόγω αδυναμίας αλλά και ανικανότητάς τους, είχαν επιτρέψει στα δυτικά εδάφη τους να επαναστατήσουν, ή και να αποσχιστούν από την Αυτοκρατορία.

Όταν ο Ερμείας επέστρεψε στον Αταρνέα, συγκυβέρνησε με τον Εύβουλο[7], τον οποίο διαδέχτηκε το 355 π. Χ. Ο αρχαίος ιστορικός Δημήτριος, από τη Μαγνησία, ισχυρίζεται ότι ο Ερμείας πήρε την εξουσία δολοφονώντας τον Εύβουλο[8], γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται από άλλη πηγή και δεν τεκμηριώνεται με επαρκή στοιχεία.