15.3.23

Το σκίτσο της ημέρας- ( εστάλη από τον Δημήτρη - Μ ) !!!