5.2.23

Στην ελληνική εταιρία «TEDRA» ο διαγωνισμός κατασκευής του πολυδύναμου κτηρίου εξομοιωτών ελικοπτέρων στην Αλεξάνδρεια

 

Στην εταιρία «TEDRA» κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την κατασκευή πολυδύναμου κτηρίου εξομοιωτών ελικοπτέρων στο αεροδρόμιο της Αλεξάνδρειας Ημαθείας, έδρα του 3ου Τάγματος Αεροπορίας Στρατού. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η εν λόγω εταιρεία προσέφερε παραδεκτή τιμή, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 15,38%, με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά € 1.934.624,02, χωρίς ΦΠΑ. 

Το σχετικό διαγωνισμό είχε προκηρύξει το Γ’ ΣΣ/NRDC (Γ’ Σώμα Στρατού-NATO Rapid Deployment Corps). 

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο διαγωνισμός αφορά σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ενώ ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι οι 400 ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

https://defencereview.gr