6.1.23

Ο «Γέροντας» του Τιμίου Προδρόμου στην έρημο του Ιορδάνου - Δημήτριος Λυκούδης