9.1.23

Γιατί οι νεκροί θάπτονται έτσι, ώστε να κοιτούν προς την Ανατολή; - Δημήτριος Λυκούδης